Klauzula informacyjna RODO
Dobrosława Bieryta "Dobra Sława" - usługi projektowe

  1. Administrator Danych Osobowych (ADO): Dobrosława Bieryta "Dobra Sława" - usługi projektowe, NIP: PL7773389021.
  2. Cel przetwarzania danych: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów, świadczenia usług, marketingu oraz w innych celach, do których wyrazisz zgodę.
  3. Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody, w ramach realizacji umowy lub w oparciu o prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ADO.
  4. Odbiorcy danych: Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Dobrosławą Bieryta "Dobra Sława", w tym dostawcom usług IT, księgowości, prawnikom, w zakresie niezbędnym do realizacji umów i świadczenia usług.
  5. Prawa osoby, której dane dotyczą: Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Okres przechowywania danych: Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do momentu wycofania zgody.
  7. Kontakt w sprawie danych osobowych: Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@dobraslawa.pl.
  8. Prawo do wniesienia skargi: Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.