Projekt billboardu dla poradni psychologicznej

Projekt billboardu miejskiego dla gabinetu psychologicznego.